giải trình

Đổi mới loại thuốc theo toa.
Bao gồm "NMN + hydro / silicon + vi khuẩn axit lactic"
Với 10 thành phần độc đáo
Một bổ sung NMN điều hành làm tăng sức mạnh cơ bản của cơ thể.
 • Phương thức thanh toán

  american_express
  apple_pay
  google_pay
  jcb
  master
  shopify_pay
  visa

  Chúng ta chỉ chấp nhận thẻ tín dụng.

 • Về giao hàng

  Miễn phí vận chuyển (trừ một số sản phẩm)

  Giao hàng có thể là 2-3 ngày trước ngày mong muốn tùy thuộc vào thứ tự situation.In ngoài ra, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi biết ngày vận chuyển gần đúng tại thời điểm bán đặt phòng.
  Đối với sự hiểu biết, xin vui lòng mua.