Nâng cấp cuộc sống của bạn

BDMLà một cuộc sống100Trong tuổi của năm

Là một phần của sự tự quản lý

Cung cấp "vẻ đẹp và sức khỏe" cho những người muốn nâng nó lên chiều không gian tiếp theo,

Bổ sung thiết kế nâng cao & thương hiệu mỹ phẩm.


Khoa học về vẻ đẹp và sức khỏe

BDM"răng10Trong hoạt động của các tiệm làm đẹp trong năm, chúng tôi luôn cải thiện chất lượng của sản phẩm thông qua hàng ngàn phương pháp điều trị. Dựa trên kết quả thử nghiệm và lỗi trong lĩnh vực làm đẹp, và các bài báo và kết quả nghiên cứu mới nhất trên khắp thế giới, chúng tôi mong muốn thiết kế bằng chứng cao trong phương pháp tiếp cận dinh dưỡng phân tử và sinh học tế bào.

 

"Hãy đi đến tuổi thọ lành mạnh"

Body Mentte Co., Ltd. tham gia Dự án Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.