Giới thiệu về trả lời≫
Công ty của chúng tôi từ 10:00 đến 17:00Ngày làm việc
(Không bao gồm kỳ nghỉ của chúng tôi vào cuối tuần và ngày lễ)
Lễ tân buổi chiều có thể được trả lời cho ngày làm việc tiếp theo.